Individual psychotherapeutic treatments in Bydgoszcz

RODO - WELLBEING Options® Kamilla Motacki

Szanowny Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony osobowych RODO – (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

W praktyce poniżej informujemy co oznacza dla Pani/ Pana  RODO. Dbanie o Pani/ Pana dane jest dla nas priorytetem dlatego poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o zmianach :

Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/ Pana  danych osobowych, jest Wellbeing Options® Kamilla Motacki

Przetwarzamy Pani/ Pana  dane aby świadczyć usługi związane z działalnością Wellbeing Options®.

Przetwarzamy Pani/ Pana  dane aby :

 1. Odpowiedzi na zapytania znajdujące się w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronach http://wellbeing.com.pl/pl/kontakt

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

 

Odbiorcą danych jest Administrator lub podmioty przetwarzające  dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu.

Każda osoba, których dane dotyczą i są przetwarzane ma następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do uzyskania kopii danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
 • prawo wycofania zgody
 • prawo do skargi

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia a ich nie podanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Skontaktować się z Administratorem można

 • forma pisemna

Adres: WELLBEING Options® Kamilla Motacki

20 Stycznia 1920 Roku 19, 85-081 Bydgoszcz

 

poczta elektroniczna

Adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.